L'experiència com a fet diferencial

Per poder-la assolir, als coneixements tècnics adquirits al llarg de la carrera, també hi hem d’afegir tots els coneixements laborals, iniciats per nosaltres ja l’any 1998.

Durant aquests darrers anys hem treballat en diversos àmbits directament relacionats amb la nostra professió, des d’un petit gabinet topogràfic de caire familiar fins en una empresa de primer ordre. Aquesta varietat d’entorns de treball ens han aportat una experiència molt enriquidora, tant professional com personalment, però també ens han fet adonar d’alguns punts febles dins el món de la topografia.

Jordi Caralt Anguera | CotaZero Topografia

Enginyer Tècnic en Topografia. Col·legiat núm. 6276

Telèfon: +34 637 237 939 | E-mail: jcaralt@cotazero.cat

  • Segueix-nos!

L’auge en el sector de la construcció els darrers anys va comportar un augment de treball relacionat amb la topografia molt important. A arrel d’aquest fet es va crear un buit en el mercat pel que fa a personal qualificat i, al mateix temps, la competència entre empreses va comportat una devaluació dels preus i un intrusisme galopant. Això va crear una falta de professionalitat, desconfiança en els clients i un desprestigi pel nostre sector.

Cansats de veure i viure aquesta situació vàrem decidir posar el nostre granet de sorra per canviar el rumb de la nostra professió. És en aquest moment, Desembre de 2006, on es forja CotaZero, Topografia Tècnica.

La filosofia de CotaZero consisteix en donar un servei òptim al client que ens contracta, tant abans com durant i després de la realització dels treballs. El que ha de primar no és el volum de negoci si no la qualitat de la tasca a emprendre. I per poder dur a terme aquest objectiu disposem de professionals qualificats, experimentats i amb afany de superació, equips i instrumental adeqüat per qualsevol tipus de tasca i finalment procediments estructurats per poder optimitzar el treball a realitzar.

Aquest és el camí per poder esdevenir un referent en Topografia.

Actualment, el sector de la construcció es troba en una situació molt delicada, obligant a molts sectors afins com ara el nostre a reestructurar el seu modus operandi. Grans empreses han sucumbit i molt de l’intrusisme professional ha estat eliminat.

Tot i aquests entrebancs, CotaZero s’ha mantingut fidel a la seva filosofia de treball. Amb molt d’esforç propi i la confiança que ens dipositen dia a dia els nostres clients, aconseguim mantenir el nostre servei.

Com ja saben, a banda de la nostra seu a Sabadell, disposem d’una delegació a la ciutat de Tàrrega des de ja fa dos anys, amb l’objectiu d’ampliar l’àmbit geogràfic d’actuació.

Restem a la seva disposició per seguir col•laborant a dur a terme els seus projectes.