Tot en serveis topogràfics

Des de CotaZero volem donar el màxim de facilitats per resoldre qualsevol tipus de problema topogràfic i per fer-ho tenim a la seva disposició tot tipus de serveis. Si aquests no s'ajusten a les seves necessitats no dubti en explicar-nos-les i en trobarem un que s'adapti..

Aixecaments topogràfics 2D i 3D

 • Urbans i periurbans.
 • Rústics.
 • Infraestructures (vials, ponts, túnels, obra de fàbrica, via de ferrocarril, molls,…).
 • Verticals (edificacions, volumetries, façanes, sistemes de canonades,…).
 • Interiors d’edificació, distribucions.
 • Elements singulars.
 • Escàner-làser, núvol de punts, BIM.

Projectes constructius

 • Feines prèvies.
 • Replanteig de tot tipus d’elements.
 • Càlcul d’amidaments volumètrics i moviments de terres.
 • Projecció de traçats, talussos, murs, pavimentacions, aparcaments.
 • As-built.
 • Anivellaments.
 • Recolzament de vols fotogramètrics.
 • Implantació i càlcul de xarxes topogràfiques.

Gestió, territori, cadastre i registre

 • Delimitació de propietat i esmena de discrepàncies.
 • Parcel·lacions, segregacions, agregacions.
 • Afitaments.
 • Georeferenciació de finques i edificis.
 • Representacions gràfiques georeferenciades.
 • GML.
 • Peritatges judicials.